Wat kost een cursus en het lidmaatschap?

De kosten voor onze cursussen staan vermeld in onderstaande tabel. Voor alle cursussen geldt dat je lid moet zijn van onze vereniging. 

discipline   kosten*
Puppy, starter en A : € 50,00 voor 12 lessen
Puppy opstap (instroomcursus) : € 25,00 voor 6 lessen (vanaf lesweek 7)
Gehoorzaamheid B en hoger € 45,00 voor 12 lessen 
Flyball : € 45,00 voor 12 lessen 
Treibball : € 45,00 voor 12 lessen
Agility : € 45,00 voor 12 lessen
Lidmaatschap : € 17,50 per kalenderjaar (na 1 juli € 10,00)
Gezinslidmaatschap : € 10,00 per kalenderjaar (na 1 juli € 5,00)

 

Ringtraining : € 34,50 (6 lessen) of € 54,50 (12 lessen) strippenkaart. Voor de ringtraining is geen lidmaatschap van onze vereniging verplicht. 
     

* De vermelde tarieven zijn voor een volledige cursus. Later instromen in een cursus geeft geen recht op reductie op de vermelde tarieven. Bij voortijdig beëindigen van de cursus wordt nimmer restitutie verleend. Deze tarieven zijn van toepassing per 17 maart 2018.