Wat is een cursusperiode? 

Een cursusperiode bestaat uit 12 lessen welke wekelijks worden gegeven. Voor puppycursisten bestaat de mogelijkheid om gedurende het seizoen in te stromen.

In totaal kent onze vereniging 3 cursusseizoenen per jaar die in de communicatie 20XX-01, 20XX-02 en 20XX-03 worden genoemd. Bovendien is er in de zomerperiode (tussen seizoen 02 en 03) een mogelijkheid voor bepaalde groepen sportcursisten om door te trainen (ter voorbereiding op wedstrijden). Ook wordt in de zomerperiode wekelijks een puppycursus gegeven.

De cursusseizoenen lopen niet geheel synchroon met het kalenderjaar. Seizoen 3 start in november/december van ieder jaar.Bij het inschrijven dient dan gelijktijdig het lidmaatschapsgeld te worden betaald.