Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Een ieder die een cursus bij onze vereniging volgt is ook lid van onze vereniging. Je kunt je lidmaatschap eenvoudig opzeggen door het invullen van het opzegformulier dat je aantreft bij onze servicedesk (menu formulieren -> opzeggen). Let op dat je rekening houdt met de opzegtermijn!

Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 december van enig jaar plaatsvinden. De opzegging dient door onze vereniging voor deze datum te zijn ontvangen*. Opzeggingen welke te laat bij ons binnen komen worden in behandeling genomen voor het opvolgende jaar. Het te laat opzeggen heeft tot gevolg dat het lidmaatschapsgeld verschuldigd blijft.

Sinds 1 december 2011 is er een nieuwe wetgeving over de opzegtermijn van abonnementen. Voor het opzeggen of stilzwijgend verlengen van lidmaatschappen bij verenigingen geldt andere wetgeving, namelijk de regels van het verenigingsrecht. Hierin wordt bepaald dat een vereniging zelf regels opstelt waarop leden hun lidmaatschap kunnen beëindigen.

* Bij schriftelijke opzeggingen hanteren wij de datum poststempel. Bij digitale opzegging de datum van verzending van het bericht, welke ook is opgenomen op het bevestigingsbericht.